9 kwietnia 2023

Życzenia wielkanocne

Wiadomości parafialne

„Przez zmartwychwstanie Chrystusa otwierają się bramy otchłani, ziemia się odradza przez nowe dzieci Kościoła, Duch Święty otwiera wierzącym niebo. Ziemia zwraca niebu tych, których pogrzebała, a niebo ich przyjmuje i stawia przed Panem. Wszystko to sprawia jedna i ta sama męka Zbawiciela: dźwiga z głębin, unosi z ziemi i umieszcza na wyżynach nieba. Albowiem zmartwychwstanie Chrystusa daje życie zmarłym, przebaczenie grzesznikom, a chwałę świętym”. [św. Maksym Wyznawca]

Drodzy Parafianie!
Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym – wiernym Towarzyszem ludzkich dróg – obudzi w naszych sercach nadzieję na ostateczne zwycięstwo dobra nad złem. Niech pozwoli nam doświadczyć nowości paschalnego życia, odnowionego spojrzenia na sprawy człowieka i świata oraz podejmować nowe dzieła miłości i dobroci

 

Dodatkowo załączamy życzenia Bpa Piotra Turzyńskiego – delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

Słowo do Poloni 2023_Część1
Słowo do Poloni 2023_Część2