30 marca 2023

Spowiedź Św przed Wielkanocą

Aktualności Wydarzenia

/ostatnia okazja przed Wielkanocą/

LITURGIA POKUTNA :
4-go kwietnia (Wielki Wtorek)
godz. 18:00 oraz 20:30

Prosimy przyjść punktualnie aby razem rozpocząć i wspólnie zakończyć
Przebieg Liturgii pokutnej:

1. Znak krzyża
2. Wysłuchanie Ewangelii
3. Spowiedź powszechna
4. Indywidualne wyznanie grzechów kapłanowi – Spowiedź Święta
5. Wspólne odmówienie modlitwy OJCZE NASZ
6. Znak pokoju – obrzed pojednania miedzy braćmi i siostami
7. Zbiórka na potrzeby biednych (jałmużna postna)
8. Obrzęd Komunii Świętej
9. Błogosławieństwo i rozesłanie do domu