Rada administracyjna

Kodeks Prawa Kanonicznego poleca powołać Parafialne Rady Ekonomiczne, których zadaniem jest wspieranie proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi. Kan. 537 Kodeksu Prawa Kanonicznego orzeka:

W każdej parafii powinna być rada do spraw ekonomicznych, która rządzi się nie tylko przepisami prawa powszechnego, lecz także normami wydanymi przez biskupa diecezjalnego. Wierni dobrami zgodnie z tymi normami świadczą proboszczowi pomoc w administrowaniu dobrami parafialnymi, z zachowaniem przepisu kan. 532.

Na wniosek proboszcza Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii (PMK) powołał do istnienia Radę Administracyjną naszej Parafii. Ze względu na ochronę danych osobowych i zgodnie z życzeniem większości członków RA nie podaję nazwisk do publicznej wiadomości.