Historia parafii

Po zakończeniu II wojny światowej w 1945 r nastąpiła demobilizacja Polskiej Armii stacjonującej w Wielkiej Brytanii. Byli wojskowi wraz z rodzinami zostali umieszczeni w obozach pozostałych po stacjonujących jednostkach. Takie obozy znajdowały się również w okolicy Slough, silnie uprzemysłowionego miasta (liczącego dziś około 110 tys. mieszkańców, ponad 400 fabryk przemysłu lekkiego) położonego 30 km na zachód od Londynu. Polacy z okolicznych obozów znaleźli pracę w pobliskich fabrykach i osiedlili się w Slough. Procesowi temu towarzyszyło również szybkie zorganizowanie się Polonii ze Slough i okolic. Powstały polskie organizacje i zaczęto odprawiać polskie Msze Święte. Proboszczem na tym terenie został śp. ksiądz kan. Karol Świętoń, były kapelan w Wojsku Polskim na zachodzie. Służbę duszpasterską sprawował on już od roku 1946 w pobliskich obozach, głównie w Bowerwood oraz Iver.

Przez pierwsze 10 lat polskie życie społeczno-kulturalne skupiało się wokół szkoły św. Antoniego na Farnham Road. Śp. ksiądz Karol Świętoń pracował z poświęceniem dla dobra miejscowej i okolicznej Polonii aż do roku 1968.

W okresie duszpasterstwa ks. Karola Świętonia powstały następujące organizacje:
– Stowarzyszenie Polskich Kombatantów,
Polska Szkoła Sobotnia,
Chór,
Drużyny Harcerskie,
– Zespoły Polskich Tańców Ludowych,
– Klub Polski zwany obecnie Stowarzyszeniem Polskim.
Szczególną rolę w życiu Polonii odegrał Klub Polski, który przez lata był siedzibą polskich organizacji społeczno-kulturalnych.

Rok 1970 okazał się dla okolicznej Polonii czasem wielkich zmian, przede wszystkim w życiu religijnym. Nowym proboszczem został marianin ks. Piotr Miros. Inicjatywa  weteranów polskich w Slough, jak Daniel Szwajkowski, zakończyła się sukcesem zakupu nieruchomości przy Pitts Rd, która stała się Domem Parafialnym, jak również katolickim ośrodkiem życia polskiej Wspólnoty w Slough.

Przy ośrodku powstały między innymi:
– Komitet Kościelny (dzisiejsza Rada Administracyjna),
– Rada Duszpasterska,
– Sekcja Charytatywna.
Organizacje te zajęły się pracami na polu religijnym, społecznym i charytatywnym. Za zadanie obrały sobie między innymi:
– współpracę ze wszystkimi organizacjami na terenie parafii,
– wychowanie młodzieży polskiej w duchu katolickim,
– utrzymanie księży, kościoła i Polskiego Ośrodka Katolickiego przy Pitts Road,
– pomoc w utrzymaniu Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.
Do pomocy w realizowaniu tych zadań zaczęły powstawać nowe sekcje, takie jak: charytatywna, kowenantowa, łączników terenowych, katechetyczna, liturgiczna, Żywy Różaniec, gospodarcza, szereg sekcji młodzieżowych.

Prace na terenie Ośrodka rozwijały się pomyślnie, jednakże stał się on stanowczo za mały dla rozwijającej się parafii i to pomimo rozbudowy pomieszczeń.

W roku 1980 zakupiono plac obok Polskiego Ośrodka Katolickiego przy Pitts Road. Transakcję tę poprzedziły kilkuletnie starania o nabycie tego terenu. Sam zaś zakup został sfinansowany z pożyczki opatrznościowej od Prowincji Amerykańskiej Księży Marianów, jak i zbierania funduszów przez całą społeczność polską w Slough oraz przez różne akcje i organizacje. W ten sposób społeczność parafialna zyskała teren pod budowę kościoła i nowego Ośrodka.

4 stycznia 1981 roku ks. biskup Szczepan Wesoły dokonał poświęcenia placu budowlanego. Na pamiątkę tej okoliczności zostały zasadzone dwa drzewka: cedr i eukaliptus, którym nadano imiona Jan Paweł oraz Szczepan.

Powstał Komitet Budowy, który odpowiedzialny był za całe przedsięwzięcie. Zostali wynajęci konstruktorzy: John Mottaram i S. Słowikowski. To im kościół zawdzięcza swój obecny kształt. Do wykonania prac budowlanych wybrano firmę: Messrs G. Moss and Sons z Southall. Prace zaczęto 4 października 1982 roku.

Uroczystego poświęcenia kamienia węgielnego dokonał ks. prałat Karol Zieliński w dniu 12 grudnia 1982 roku.

Pomimo przeciwności, z którymi przyszło się zmierzyć, budowę ukończono a 15 czerwca 1984 roku kościół pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego i Matki Boskiej Królowej Polski został poświęcony przez ks. arcybiskupa Szczepana Wesołego. Do użytku  Wspólnoty został też wówczas oddany Ośrodek Katolicki. Cztery lata poświęceń, ofiarności i ciężkiej pracy parafian zostały uwieńczone sukcesem.

Ośrodek oraz kościół tętnią obecnie życiem zarówno w dni powszednie jak i w święta. Odbywają się tu zajęcia przedszkolaków, polskiej szkoły, próby artystyczne zespołów tanecznych i chórów. Dwa razy w tygodniu ma spotkania grupa Dnia Seniora. Organizowane są festyny i imprezy okolicznościowe. W ciągu każdego dnia powszedniego odprawiane są dwie a w niedziele cztery msze święte.