Grupa parafialna

Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Henryka Sienkiewicza w Slough

Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych to niewątpliwie ważna instytucja dla Polonii ze Slough i okolic. Od 60 lat dzieci i młodzież mogą uczyć się i pogłębiać znajomość języka polskiego, polskiej literatury, kultury, historii i geografii. Dzięki tej szkole wychodzą na świat odrobinę mądrzejsze i bogatsze a ich polskość nie ogranicza się tylko do znajomości polskich potraw i prostego podstawowego języka. Wszystko to dzięki ludziom, którzy poświęcili i poświęcają się pracy z uczniami. Nie sposób też pominąć zaangażowania rodziców oraz samych dzieci – bez nich przecież tej szkoły by nie było.

Zapraszamy aby odwiedzić oficjalną stronę POLSKIEJ SZKOŁY PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SLOUGH

Kilka słów z historii

Wszystko zaczęło sie w latach 1952/53. Wtedy to z inicjatywy ks. K. Świętonia i przy współudziale panów: R. Lunczaka, W. Tworka, H. Kolaszyńskiego i E. Kwaśniewskiego zorganizowano Polski Komitet Szkółki Sobotniej. Początkowo nauka odbywała się w domach prywatnych a do szkoły uczęszczało 6 dzieci. Później komitet przekształcił się w Komitet Rodzicielski, a w roku 1955 opiekę nad szkołą przejęła Polska Macierz Szkolna (PMS). Ksiądz Świętoń został pierwszym prezesem i kierownikiem szkoły.

Wraz z napływem rodaków szkoła rozwijała się – przybywało więcej dzieci, powstawały nowe klasy.

Swoją nazwę: „Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych imienia Henryka Sienkiewicza w Slough” zawdzięcza szkoła pani Danucie Wojciechowicz. To ona zaproponowała taką nazwę. Maskotką szkoła został olbrzymi pluszowy miś w todze, berecie na głowie i książką „W pustyni i w puszczy” pod pachą.

W 1974 roku wprowadzono kurs języka polskiego na poziomie A-level. Kurs ten prowadzony jest do dzisiaj z bardzo dobrymi wynikami. Szkoła może sie pochwalić tym, że 100% uczniów których podeszło do tego egzaminu – zdało go.

Uczniowie biorą udział w wielu imprezach i zawodach, w których to zdobywają wysokie miejsca. Należałoby tu wspomnieć chociażby drugie miejsce zespołowo w konkursie Ojczyzna-Polszczyzna w 2004 roku. Od wielu lat władze angielskie uznają naszą instytucję za najlepszą szkołę mniejszości etnicznych w Berkshire.