Grupa parafialna

Koło Różańcowe

Przy naszym kościele działa Stowarzyszenie Żywego Różańca. Jest to jedna z najstarszych organizacji w naszej parafii. Jej początki datują się na rok 1952. Było to za probostwa ks. Karola Świętonia. On też został pierwszym moderatorem. Za jego posługi powstało w sumie 5 kółek (4 żeńskie i 1 męskie).

Od 1969 aż do 1993 moderatorem był ks. Piotr Miros. W tym czasie dla rozwoju Żywego Różańca w Slough przycznili się asystenci księdza Piotra. Wymienić należałoby tu chociażby księdza F. Ieniasza, który założył 2 Róże dla młodzieży w wieku 11 – 13 lat.
Od 1993 do 2001 roku rolę moderatora pełnił ks. Gerard Domański. W 2001 roku moderatorem był ks. Grzegorz Matus a w 2002 – ks. Aleksander Karpiński. Od roku 2003 moderatorem jest obecny proboszcz – ks. Dariusz Kuwaczka.

Członkowie Róż modlą się i chętnie pomagają przy pracach parafialnych. Co roku ubierają jeden ołtarz na Boże Ciało. Piorą szaty liturgiczne, układają kwiaty w kościele, sprzątają, prowadzą kawiarnię, pomagają w urządzaniu bazarów i opłatka parafialnego. Nie sposób również pominąć pracy w sekcji charytatywnej.

Jeżeli chcesz się przyłączyć do Żywego Różańca – serdecznie zapraszamy.