14 listopada 2021

Dogmatyka dla każdego

Wydarzenia

Drodzy Parafianie!
Z wielką radością chciałbym zaprosić każdego z Was na pierwszą część kursu podstaw teologii: Dogmatyka dla każdego”.

Kurs organizujemy razem z wykładowcami Archidiecezjalnego Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach.

Dlaczego taki kurs? Dlatego, że w moim rozeznaniu ma szanse stać się odpowiedzią na wiele pytań, które nosicie w sobie. Kto z Was nie został choć raz zapytany w pracy o swoją wiarę, Kościół, moralność? Kto z Was nie musiał tłumaczyć dlaczego i jak wierzy swoim dzieciom a może nawet swoim niepraktykującym przyjaciołom lub członkom swojej rodziny?

Kurs ten ma być pomocą w stawaniu się dojrzalszym katolikiem, znającym swoje korzenie, nie wstydzącym się brakiem wiedzy. Jest on średnio intensywny. Będzie składać się z pięciu zjazdów (raz w miesiącu, soboty, 10.00-18.00)

ZAPISZ SIĘ NA KURS


Kurs składa się z pięciu zjazdów – spotkań o charakterze wykładów (pięć sobót, raz w miesiącu):

 • 26 luty
 • 26 marzec
 • 23 kwiecień
 • 28 maj
 • 25 czerwiec

Każdy zjazd trwa od 10.00-18.00 w St. Joseph Parish Hall w Maidenhead. W cenie kursu wliczony jest obiad.
Koszty:

 • Każdy zjazd, raz w miesiącu, od lutego do czerwca kalkulowany jest po £20 od osoby. Razem (5 sobót) daje to cenę £100 za całość.
 • Połowę tej sumy – £50 należy zapłacić przy zapisie, a resztę można przynosić w całości na pierwsze spotkanie lub w ratach w czasie kolejnych
 • W cenie wliczone są koszty podróży wykładowcy z Polski oraz zakwaterowanie w czasie pobytu w UK, honorarium za przeprowadzony wykład, wynajem sali, obiad w formie cateringu. Reszta jest przeznaczona jako dotacja na potrzeby polskiej Parafii w Slough
ZAPISZ SIĘ NA KURS

Tematy kursu:

1. Wiara w Boga: jednego w Trójcy

 • Na co należy uważać gdy mówimy o Bogu (antropomorfizm itd.)?
 • Jeden Bóg – cechy boskiej natury (teologia naturalna)
 • Objawienie w sensie ścisłym i w sensie szerokim oraz potocznym
 • Wiara jako odpowiedź Bogu
 • Trójca „Osób”
 • Natura – aspekt jedności
 • Osoba (hipostaza) – aspekt wielości
 • Jak nie wierzymy? (modalizm, tryteizm, arianizm itd.)
 • Współwieczność jedności i wielości

2. Wiara w Boga: Ojca i Stworzyciela

 • Jak czytać biblijne opowiadania o stworzeniu?
 • Stworzenie a ewolucja
 • Opatrzność (między deizmem a deterministyczną predestynacją)
 • Kim są aniołowie (i szatan) i co mogą?

3. Co wiemy o człowieku? (antropologia)

 • Podobieństwo do Boga
 • Jedność duchowo-materialna (dusza i ciało – jak rozumieć ich wzajemną relację?)
 • Władze człowieka (aspekty doświadczenia egzystencjalnego)
 • Umysł / mózg i rozumność
 • Wola i wolność
 • Umysł / mózg i emocjonalność (serce?)
 • Sumienie
 • Naturalna zdolność do komunikacji z Bogiem

4. Łaska, grzech człowieka i jego skutki

 • Co to jest łaska?
 • Łaska niestworzona
 • Łaska stworzona
 • Łaska uświęcająca
 • Co to jest grzech pierworodny?
 • Grzech pierwszych rodziców
 • Stan braku łaski
 • Konsekwencje grzechów
 • (zachowany „obraz”, utracone „podobieństwo”)
 • „pożądliwość”
 • co dziedziczymy, a czego nie?
 • Niemożność samozbawienia (na czym polega pelagianizm?)

5. Wierzę w Boga Wcielonego i zbawiającego

 • Wcielenie
 • Co to znaczy, że Jezus jest prawdziwym Bogiem
 • Co to znaczy, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem
 • Unia hipostatyczna i jej skutek zbawczy: jedyne pośrednictwo Chrystusa
 • Zbawienie
 • wymiar obiektywny (dzieło zbawcze Chrystusa)
 • wierność Chrystusa odwraca niewierność Adama
 • odpuszczenie grzechów (uczynkowych i zgładzenie pierworodnego)
 • nowe stworzenie
 • wymiar subiektywny (przyjęcie skutków dzieła zbawczego przez danego człowieka)
 • słowo Boże, wiara, sakramenty, wspólnota…
 • już i jeszcze nie zbawienia subiektywnego

6. Wierzę Ducha Świętego

 • Trzeci z Trójcy
 • Działanie Ducha w stworzeniu
 • Działanie Ducha w człowieku
 • Uprzedzające – ku wierze
 • Uświęcające (chrzest)
 • Wzmocnienie wobec dobra
 • (rozpoznanie, wybór środków, męstwo, wytrwałość)
 • i ochrona w pokusie
 • Charyzmaty pośrednio dla wspólnoty
 • Ukierunkowujące ku posłudze (bierzmowanie)
 • Ukierunkowanie na drogę życiową – „powołanie”
 • Charyzmaty dla wspólnoty

7. Wierzę w Kościół

 • Ekklesia – zwołanie wspólnoty uczniów Jezusa
 • Tożsamość Kościoła
 • Ciało Chrystusa
 • Lud Boży
 • Wspólnota
 • Sakrament zbawienia
 • Kto jest w Kościele
 • Członki ciała – żywe i martwe
 • Schizma i herezja => ekumenizm
 • Przyporządkowanie do Kościoła => dialog międzyreligijny
 • Obowiązek misji
 • Powołania, posługi i charyzmaty
 • Apostolskość Kościoła i rola pasterzy
 • Odpowiedzialność wszystkich za wszystkich
 • Współpraca świeckich z pasterzami
 • Maryja i inni święci
 • Maryja jako wzór Kościoła
 • Communio sanctorum (wstawiennictwo świętych)

8. Bóg działa w sakramentach i przemienia nas na obraz Chrystusa

 • Co to jest sakrament?
 • Znak sakramentalny
 • Łaska sakramentalna
 • Sakramenty a sakramentalia
 • Inicjacja chrześcijańska
 • [uwaga: wszystkie sakramenty omawiane w schemacie: skutek (łaska sakramentu i współdziałanie z nią) => dyspozycja przyjmującego (warunki przyjęcia) => materia, forma, szafarz]
 • Chrzest
 • Bierzmowanie
 • Eucharystia

9. Sakramenty uzdrowienia i komunii

 • Sakrament pokuty
 • Sakrament namaszczenia chorych
 • Sakrament święceń
 • Sakrament małżeństwa
 • 10. Na co mamy nadzieję?
 • „Rzeczy stateczne” (indywidualne)
 • śmierć
 • sąd (szczegółowy, indywidualny)
 • niebo albo piekło
 • czyściec i modlitwa za zmarłych (odpusty)
 • piekło (a miłosierdzie Boże)
 • niebo (szczęście z „oglądania” Boga jeszcze przed zmartwychwstaniem ciała)
 • Dopełnienie dziejów zbawienia (powszechne, wspólnotowe):
 • Paruzja
 • zmartwychwstanie ciał i przemiana kosmosu
 • sąd ostateczny
 • „gody Baranka”
ZAPISZ SIĘ NA KURS