Chrzest Święty

Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu świętego po Zmartwychwstaniu mówiąc do Apostołów „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).

Co to jest chrzest?

Chrzest jest to sakrament, w którym człowiek zostaje włączony w tajemnicę paschalną Chrystusa i we wspólnotę Kościoła przez obmycie wodą i wezwanie Trójcy Świętej.

Skutki chrztu św.
 1. odpuszczenie grzechu pierworodnego;
 2. odpuszczenie wszystkich grzechów osobistych;
 3. odpuszczenie całej kary za grzechy, zarówno wiecznej, jak i doczesnej;
 4. wlanie łaski uświęcającej, cnót teologalnych (wiary, nadziei i miłości) oraz darów Ducha Świętego;
 5. charakter sakramentalny, czyli niezatarte znamię przynależności do Boga i Kościoła.
Nadanie imienia

Zwyczaj nadawania imienia dziecku jest powszechny w całym Kościele. Jest on związany z obraniem świętego patrona. Dlatego nie powinno się wybierać dla dzieci imion obcych chrześcijaństwu.

Warunki udzielania chrztu św.
 1. Podstawowym warunkiem udzielenia sakramentu chrztu świętego jest nie przyjęcie jeszcze tego sakramentu przez danego człowieka.
 2. W przypadku dzieci wymagana jest zgoda rodziców (przynajmniej jednego) i zapewnienie o katolickim wychowaniu dziecka.
 3. Jeśli nie ma nadziei na wychowanie dziecka w wierze katolickiej nie odmawia się chrztu, ale należy odłożyć aż do momentu, gdy będą mogły być spełnione warunki stawiane przez Kościół. Jeśli rodzice nie mogą zapewnić katolickiego wychowania dziecka proponuje się zapisanie dziecka do odbycia katechumenatu (czyli specjalnego przygotowania do przyjęcia chrztu św.) w wieku szkolnym.
Obowiązki wypływające z przyjęcia sakramentu chrztu świętego
 1. Chrzest będąc wezwaniem do życia wiarą zobowiązuje do poznawania prawd wiary katolickiej
 2. Chrzest wzywa do życia nadzieją, że człowiek żyjąc dobrze osiągnie zbawienie.
 3. Chrzest zobowiązuje do życia miłością wobec Boga i ludzi.
 4. Chrzest wprowadza człowieka we wspólnotę Kościoła, stąd płynie zobowiązanie do udziału w życiu Kościoła (nie tylko uczestniczenie w obrzędach kultu: np. Mszy św., nabożeństwach, ale również troska o stronę materialną)
 5. Chrzest daje uprawnienie do przyjmowania innych sakramentów świętych i zobowiązuje do prowadzenia życia sakramentalnego, a więc częstej spowiedzi i Komunii świętej.
Rodzice chrzestni
 1. Chrzestnych wybierają rodzice dziecka spośród ludzi wierzących i prowadzących życie religijne. Chrzestni mają pomagać rodzicom dziecka w wypełnianiu obowiązku chrześcijańskiego wychowania.
 2. Chrzestny powinien mieć ukończone 16 lat, być katolikiem, który przyjął sakrament bierzmowania i Eucharystii.
 3. Nie mogą pełnić roli chrzestnych ci, którzy są w karach kościelnych, którzy są niepraktykujący, osoby pozostające w cywilnych związkach małżeńskich bez ślubu kościelnego.
 4. Chrzestnymi nie mogą być rodzice dziecka.
 5. Chrzestni powinni okazać przed chrztem zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą pełnić taką funkcję.
Formalności związane z chrztem św.
 1. Zgłoszenie do dziecka do chrztu odbywa się osobiście w kancelarii w godzinach otwarcia
 2. Zanim ochrzcisz dziecko w tej parafii lub w innej (np. w Polsce) musisz przejść przez katechezy przedchcielne (odbywają się kwartalnie) – czytaj więcej KATECHEZY DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH
 3. Przed chrztem rodzice chrzestni (z poza parafii) przynoszą zaświadczenie ze swojej parafii o tym, że mogą być rodzicami chrzestnymi
 4. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.
 5. Do chrztu świętego należy zaopatrzyć się w tzw. białą szatkę oraz świecę chrzcielną.

Od października 2021 roku zmieniliśmy program katechez przedchcielnych dla rodziców i chrzestnych

Katechezy są zaadresowane do naszych parafian, którzy zapisali się do Parafii formularzem online (nowy forma zapisu rozpoczęła się od 1 stycznia 2020 z uwagi ustawę o ochronie danych osobowych. Wszystkie zapisy do tej day zostały anulowane a dokumenty usunięte.

Katechezy dotyczą:


Katechezy odbywają się kwartalnie

PAŹDZIERNIK 2021
Dotyczy dzieci, które będą chrzczone w październiku, listopadzie i grudniu
 1. Katecheza kerygmatyczna: wtorek, 5-go, godz. 20.00
 2. Katecheza o wychowaniu do wiary: wtorek 12-go, godz. 20.00
 3. Msza Św z obrzędem przyjęcie dziecka do katechumenatu: niedziela 17-go, godz. 12.00 (Msza Św.)
 4. Katecheza o liturgii sakramentu: wtorek 19-go,  godz. 20.00
 5. Msza Święta z udzieleniem Chrztu Św: niedziela 24-go października lub 21-go listopada lub 17-go grudnia o godz. 12.00
STYCZEŃ 2022
Dotyczy dzieci, które będą chrzczone w styczniu lub lutym
MAJ 2022
Dotyczy dzieci, które będą chrzczone w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu
WRZESIEŃ 2022
Dotyczy dzieci, które będą chrzczone w październiku, listopadzie lub grudniu